Contributie

Contributie

Ledeninformatie

Wilt u of uw zoon / dochter lid worden van Blokkers, maar u wilt eerst nog informatie? Misschien zelfs eerst een proeftraining? Neem dan contact op met onze ledenadministratie.  Dan kan er een afspraak gemaakt worden voor de inschrijving.

Contributie seizoen 2021 - 2022

Categorie: Leeftijd: Geboren in het jaar: Contributie:
Senioren Vanaf 18 jaar voor 01-01-2003 € 189,00
Veteranen Vanaf 35 jaar voor 01-01-1986 € 155,00
Onder 19 (A-junioren) 17-18 jaar 2003/2004 € 166,00
Onder 17 (B-junioren) 15-16 jaar 2005/2006 € 148,00
Onder 15 (C-junioren) 13-14 jaar 2007/2008 € 148,00
Onder 13 (D-pupillen) 11-12 jaar 2009/2010 € 143,00
Onder 11 (E-pupillen) 9-10 jaar 2011/2012 € 143,00
Onder 9 (F-pupillen) 7-8 jaar 2013/2015 € 143,00
Onder 7 (Champions League) 5-6-7 jaar 2015/2016/2017 € 65,00
Reserve lid (max. 5 wedstrijden per jaar)     € 51,00

Kledingtoeslag

Alle leeftijden   € 15,00
Trainertoeslag Alle leeftijden   € 25,00

Grote Club Actie loten (verplicht 1 x per gezin)

Zie voor meer informatie hieronder

t/m 16 jaar   € 12,50
Inschrijfgeld nieuw lid (éénmalig) Alle leeftijden   € 12,50

Kledingtoeslag en trainertoeslag

Voorheen kenden we bij de Blokkers een selectietoeslag. Per seizoen 2021 - 2022 is dit echter opgesplitst in 2 aparte toeslagen. Deze toeslagen zijn een bijdrage waarmee de vereniging alle kosten vergoed die gemaakt worden voor selectie teams. Hieronder vallen extra trainingsavonden, gratis verstrekte wedstrijdkleding en trainingsjack (ziptop of hoodie), vergoedingen voor selectietrainers en ander ondersteunend personeel.

Kledingtoeslag geldt voor spelers van teams die kleding verstrekt krijgen van de Blokkers.

Trainertoeslag geldt voor spelers van teams die training krijgen van een gediplomeerde of betaalde of zeer ervaren trainer.

Grote Club Actie loten (GCA)

Tot en met seizoen 2020 - 2021 waren de volgende regels actief voor Grote Club Actie: Jeugdleden t/m 16 jaar zijn verplicht om deel te nemen aan de Grote Club Actie. De kosten hiervan zijn €12,50 welke aan het begin van het seizoen gefactureerd wordt. Deze extra inkomsten geven de club ruimte voor extra activiteiten voor de jeugd. Eind september ontvangt u de loten, waarna de jeugdleden de €12,50 kunnen terugverdienen door ze te verkopen aan familieleden, buren of anderen. Wel geldt dat er per gezin maximaal één deelname is. 

In seizoen 2021 - 2022 zal een proef worden gedaan, waarbij de loten voor de Grote Club actie niet langer meer als toevoeging op contributiefactuur verschijnen. In plaats daarvan zullen alle jeugdleden betrokken worden bij een andere manier van lotenverkoop. Doel zal hierbij zijn om een hogere opbrengst voor de club te realiseren.

Vrijwilligersbijdrage

Een vereniging met bijna 900 leden draait voor het overgrote deel op vrijwilligers. Gelukkig hebben wij diverse mensen die elke week de vereniging ondersteunen, maar dat is niet voldoende om het vele werk te kunnen doen. Daarom heeft v.v. de Blokkers voor alle ouders van jeugdleden van JO8 en ouder, en alle senioren leden een verplichte vrijwilligersbijdrage.

Seniorenleden en ouders/verzorgers van jeugdleden worden geacht minimaal 10 uur vrijwilligerstaken te verrichten. Indien ouders/verzorgers meerdere kinderen bij de club hebben voetballen, hoeft er slechts 1 keer 10 uur een taak te worden verricht.

Contributie veldvoetbal

Contributie wordt geheven per seizoen, te betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuurof bij aanvraag van het lidmaatschap. U bent contributie verschuldigd over het gehele seizoen, ook bij blessures en tussentijdse opzegging.

Heeft u voor 1 juni niet schriftelijk opgezegd dan bent u automatisch lid voor het nieuwe seizoen.

Contributie zaalvoetbal

Het tarief voor zaalvoetbal in seizoen 2021 - 2022 is gesteld op € 100. Dit is een introductietarief. Voor volgend seizoen zal de contributie opnieuw worden vastgesteld.

Inning contributie door NIKKI

NIKKI verzorgt voor v.v. De Blokkers de inning van de contributiegelden. De betalingen verlopen dan ook via hen.

U heeft de mogelijkheid de contributie te betalen in één keer of in maandelijks opvolgende termijnen.

Wanneer u in maandelijks opvolgende termijnen de contributie wilt betalen, berekent NIKKI administratiekosten van 10% van de contributie
tot een maximum van € 19,00 per seizoen.  Wanneer u de contributie in één keer betaald, vervallen de administratiekosten.

Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met NIKKI via 0345-745980 of via deblokkers@nikki.nl.

Factuur uitleg

Op uw contributiefactuur komt u de volgende regels tegen:
Grote clubactie: Jeugdleden t/m 16 jaar zijn verplicht om deel te nemen aan de Grote Club Actie. Zie hierboven extra uitleg.
Kledingtoeslag en/of trainertoeslag: Deze toeslagen zijn een bijdrage waarmee de vereniging alle kosten vergoed die gemaakt worden voor selectie teams. Zie hierboven voor extra uitleg.
Verenigingscontributie: De jaarcontributie voor leden. Zie hierboven voor de juiste bedragen.

Tussentijdse opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap van onze vereniging is een jaarverplichting die een lid aangaat met de vereniging voor een geheel voetbalseizoen. Opzegging per direct is daarmee conform onze statuten niet mogelijk. Uit coulance willen we echter vertrekkende leden wel tegemoet komen.

Afhankelijk van de datum van afmelding bij ledenadministratie worden daarbij de volgende richtlijnen gehanteerd voor restitutie van (deel van) de contributie (tussen haakjes het bedrag dat vertrekkend lid moet betalen):

> Afmelden tot en met 31 augustus (€ 12,50 betalen - administratiekosten Blokkers)
> Afmelden tussen 31 augustus tot en met 30 september (€ 50,- betalen)
> Afmelden tussen 30 september tot en met 30 november ( 50% van totale contributiefactuur betalen )
> Afmelden na 30 november (geen compensatie/restitutie)

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!