Normen & Waarden

Normen & Waarden

Voetbalvereniging De Blokkers -  SAMEN ZORGEN VOOR RESPECT EN PLEZIER

De kleedkamer netjes achterlaten na een training of wedstrijd. Rustig blijven wanneer een speler van een ander team in jouw ogen een fout heeft gemaakt. In de kantine de flesjes en ander afval opruimen op het moment dat je weg gaat. Een verkeerde beslissing van de scheidsrechter accepteren in plaats van tegen hem tekeer gaan. Langs de lijn de spelers vooral positief stimuleren. Zomaar een aantal voorbeelden van gewenst gedrag op en rond de voetbalvelden van De Blokkers.

Helaas is gebleken dat het bovenstaande nog niet voor iedereen zo normaal is als het zou moeten zijn. En daar willen we als een van de grootste verenigingen van West-Friesland wel graag aan werken. Samen vormen wij De Blokkers en met z’n allen hebben wij de verantwoordelijkheid ons te houden aan afspraken die nodig zijn om van voetbal een groot feest te maken. Want dat willen we toch, genieten van voetbal en alles er rond omheen.

De Blokkers wil iedereen de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar mensen zich thuis kunnen voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn, waar iedereen zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt over de wijze waarop we met elkaar (dus ook met tegenstanders, scheidsrechters en gasten) en het sportcomplex omgaan.

BASISWAARDEN V.V. DE BLOKKERS

Als club hebben we een aantal principes die we erg belangrijk vinden om na te streven. Deze principes of basiswaarden gelden als richtlijn voor alles wat we binnen onze vereniging doen. Ze vormen de pijlers waarop v.v. De Blokkers functioneert en zijn een belangrijk middel voor ons dagelijks handelen.
Die basiswaarden van v.v. De Blokkers zijn:

  • PLEZIER
  • RESPECT
  • VERANTWOORDELIJKHEID
  • ONTWIKKELING
  • BETROKKENHEID
  • SPORTIVITEIT

Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van v.v. De Blokkers. Dus voor alle leden, leiders, trainers, bestuursleden, ouders, verzorgers, toeschouwers, etcetera.

NORMEN EN WAARDEN V.V. DE BLOKKERS

Om de basiswaarden in de omgang met anderen waar te maken, is er door de werkgroep normen en waarden een beleidsstuk geschreven. Dit beleidsstuk is vanaf heden permanent op de website terug te vinden. Het bestaat uit twee delen:

  • Preventief beleid: Hoe gedragen wij ons binnen de vereniging? Hoe maken we er samen een mooie vereniging van?
  • Correctief beleid: Welke sancties kunnen ondernomen worden mocht het toch fout gaan?
Samen moeten wij dit beleid levend maken en levend houden. Een commissie alleen is natuurlijk niet de oplossing tot respectvol omgaan met elkaar. De commissie heeft vooral een adviserende en bemiddelende taak . Wat is er precies gebeurd en welke sanctie past daarbij? Het Blokkers Bestuur wordt hierover geïnformeerd en doet een uitspraak.
Het beste is natuurlijk dat een verenigingslid een medelid aan durft te spreken in het geval deze een gedragsregel overtreedt. 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!